MOVIMENTS DE VIDA
Des de la BIODANSA

Un espai vivencial de moviment, trobada, cura i escolta en grup

Explora, cuida, viu.
En moviment i quietud.
Amb escolta i cura.

TERAPIA BIODINÀMICA CRANIOSACRA

Des del contacte suau, amb escolta, per donar espai a la salut

MOVIMENTS DE VIDA
DES DE LA BIODANSA

Un espai vivencial de moviment, trobada, cura i escolta en grup​

La BIODANSA, un sistema creat pel xilè Rolando Toro i regulat internacionalment, es proposa potenciar les parts sanes, allò inherent de les persones, en un entorn grupal afectiu i curós. D’aquesta manera, seguint les propostes del facilitador i el ritme i la melodia de la música, les persones que practiquen Biodansa tenen la possibilitat de viure, a partir del moviment i de l’encontre, noves possibilitats corporals, vivencials, de relació i de vinculació.

La BIODANSA afavoreix formes de comunicació més afectives, fomenta l’escolta i el respecte, l’enfortiment de l’autoestima, el desenvolupament de la identitat, de la creativitat, de l’alegria i l’autoregulació  i ofereix les eines per caminar cap a un estil de vida orientat al benestar físic, emocional i afectiu.

Per la Biodansa, la DANSA no té un objectiu estètic; no hi ha bons ni mals moviments. És un moviment ple de sentit en cada moment i en cada persona, que permet expressar el que som i com som i desenvolupar i integrar la identitat de forma saludable. La MÚSICA és el vehicle que ens ajuda a expressar emocions, estats i sensacions a partir del moviment i l’encontre amb l’altre.  La VIVÈNCIA INTEGRADORA és l’experiència de la percepció d’estar viu aquí i ara, tant subtil com intensa i difícil de descriure i entendre cognitivament. El GRUP és imprescindible, alhora continent afectiu i  l’espai possible, íntim i segur on desenvolupar, expressar i integrar la vivència.

La BIODANSA es practica en grups regulars setmanals i també en tallers i sessions monogràfiques. Una sessió regular de BIODANSA dura unes dues hores, aproximadament. Comença amb un espai inicial d’escolta. Tot seguit, es faciliten propostes de moviments lligats amb una consigna de vida, acompanyats  de música. Hi ha propostes individuals, en parelles i grupals, en un context de cura i progressivitat. Aquí, el silenci afavoreix la vivència

L’ordre i la durada de la sessió i del seu contingut pot variar segons el format, espai i col·lectiu que en forma part. Canvia en tallers monogràfics, on la paraula pot ocupar espais diferents, segons la durada i la seqüència de la proposta.

Un espai grupal per a sessions puntuals, monogràfics i processos per a organitzacions, institucions i espais específics de cuidador/es.

En grup i amb progressivitat i cura també del procés de cadascú.  A través del moviment, la música, el grup i la vivència integradora, la Biodansa promou la creació progressiva d’un clima de confiança que permet  el desenvolupament i l’expressió saludable de la identitat. Proposa  potenciar la salut, allò inherent en cadascú, en un  entorn grupal afectiu i curós.

Utilitza com a recursos principals:

  • El grup, com a marc de contenció i de cura per descobrir i desenvolupar les nostres potencialitats.
  • La música, com a vehicle que ens permet expressar les emocions a través del moviment.
  • I la dansa, com a possibilitat d’expressió de l’autenticitat que ens permet expressar la identitat a través del moviment.

La Biodansa afavoreix formes de comunicació més afectives, fomenta l’escolta i el respecte, l’enfortiment de l’autoestima, el desenvolupament de la identitat, de la creativitat, de l’alegria i l’autoregulació  i ofereix les eines per caminar cap a un estil de vida orientat al benestar físic, emocional i afectiu.

*no cal saber ballar ni tenir cap experiència en dansa* ·

Tallers i processos vivencials per a equips, empreses i organitzacions

La manera com es desenvolupen les relacions entre les persones d’una organització és un dels aspectes estratègics per al bon funcionament de la institució i el benestar de les persones que en formen part. En el dia a dia, la presa de decisions i l’execució de les tasques no sempre deixen espai per a una escolta i una comunicació fluïda que pugui afavorir un funcionament orgànic de la nostra organització. Sovint es fa necessari parar-hi atenció i generar les condicions que puguin facilitar una millor entesa i benestar en els equips.

Comunicació i benestar és una proposta vivencial per afavorir
relacions més afectives que facilitin l’entesa i el benestar dins de l’organització. Un espai de desenvolupament personal i grupal per afavorir l’expressió i la integració de les emocions que es generen en el treball en equip, especialment de persones que atenen persones.

INTEGRANT EN MOVIMENT. Escolta, joc i cura per al benestar emocional és un espai de trobada i integració a través del moviment, el joc i l’afectivitat. Un espai essencialment vivencial per a la coneixença i vinculació entre els nens i joves que conviuen a les escoles. Un espai per a l’expressió i la integració de les emocions en un entorn grupal potenciant l’escolta, la cura, el benestar i una mirada respectuosa i amorosa cap a un mateix i cap als altres. Un treball acompanyat des de la cura, l’afectivitat i l’escolta per viure i compartir en un entorn grupal el procés d’exploració, transformació i integració dels vincles.

El projecte ha estat en marxa a l’escola Catalonia de Barcelona i a Institut Júlia Minguell de Badalona. Amb tallers puntuals a d’altres escoles i espais de joves.

× Contacta'm per aquí