Expressa, mou, troba, descansa.
Explora, cuida, viu.
En moviment, amb escolta i cura.
Ens trobem des de la Biodansa i l’experiència de vida.